Sulma sistemleri ile topraktan, bitki yetiştirme dönemi boyunca uygulanacak toplam doz 6-7 litre/dekar'dır.


Ekim-dikim dönemi başlangıcından başlanarak uygulamalar 0,5-0,7 Lt/dekar dozunda olmak üzere 10 gün ara ile tekrarlanır.


Narenciye ve diğer tüm meyve ağaçlarında kullanım dozu 100-150 cc/ağaç/dönemdir.


© 2021 Doğa Tarım Tüm Hakları Saklıdır.